Bạn đang ở đây

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Hưng Yên: Tăng cường các hoạt động có trọng tâm để hỗ trợ nông dân một cách tối đa.

(02.08.2019)

(Website HNDHY) - Chiều ngày 1/8/2019, tại Hội trường nhà làm việc các đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả việc chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN  trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”  6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - Ủy viên BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Bí thư Đảng đoàn, Phó Trưởng ban Thường trựcBan Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong toàn huyện.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019 Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh đã bám sát các nội dung, kế hoạch, tập trung chỉ đạo theo đúng định hướng, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Đến thời điểm hiện tại, Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đang quản lý trên 72 tỷ đồng, trong đó nguồn Trung ương ủy thác trên 17 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh là trên 44 tỷ đồng; sáu tháng đầunăm nguồn quỹ đã tăng 5,09 tỷ đồng, ngân sách tỉnh cấp 5 tỷ đồng, bổ sung từ hoạt động quỹ với số tiền trên 90 triệu đồng; toàn tỉnh đãcó 158/159 cơ sở Hội có quỹ. Song song với đó, các cấp Hội luôn chủ động phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác 858 tỷ 703,01 triệu đồng cho 26.594 hộ nông dân vay vốn; vốn từ ngân hàng NN và PTNT là 857 tỷ 779 triệu đồng cho 141 tổvới 6550 thành viên tham gia. Đây là nguồn lực quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân phát triến sản xuất nâng cao đời sống, xây dựng các mô hình liên kết, giải quyết việc làm cholao động địa phương,góp phần tích cực vào việc tham gia xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh. Bên cạnh đó, Hội đã tăng cường, chủ động phối hợp được 431 lớp chuyển giao KHKT cho 38.682 hội viên, thực hiện cung ứng được trên 1.500 tấn NPK chuyên dùng theo hình thức trả chậm cho hội viên trị giá trên 12 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn xây dựng mới 5 hợp tác xã, 8 tổ hợp tác, 1 chi hội nghề nghiệp, 1 tổ hội nghề nghiệp, tham gia xây dựng 12 mô hình kinh tế tập thể. Nâng tổng số chi hội nghề nghiệp là 20 chi hội, 42 tổ hội, thành lập mới 19 tổ hợp tác, 38 hợp tác xã. Tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 8,57 tỷ đồng và hơn 17,4 nghìn ngày công lao động; phối hợp giúp đỡ 694 hộ thoát nghèo. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Phạm Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong thực hiện KL 61, QĐ 673, nhất là sự nỗ lực, tích cực, chủ động vào cuộc của các cấp Hội NDVN trong tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp hội cần chủ động, tích cực nắm bắt, thu thập, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của hội viên từ đó chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư (về Đề án 61), Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục thực hiện huy động nguồn lực từ các cấp, ngành hỗ trợ nông dân về giống, vốn, kỹ thuật... để phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án 61;  Đồng thờinhấn mạnh một số nội dung các thành viên ban chỉ đạo cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các chính sách phù hợp để hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội nông dân; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 các cấp (huyện, xã); hỗ trợ, cấp ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân để các cấp Hội Nông dân chú trọng đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã. Hội Nông dân các cấp cần tăng cường các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đặt ra mục tiêu cụ thể, hỗ trợ nông dân một cách tối đa. Xây dựng, rà soát, bổ sung các chương trình, đề án nhằm thực hiện có hiệu quả việc phát huy vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; duy trì sự phối hợp giữa hội nông dân với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ban, ngành liên quan. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của hội nông dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân...

Hoàng Hằng

Lượt xem: 38

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân