Bạn đang ở đây

Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(13.05.2021)
(Website HNDHY) - Của đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên
Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các ứng cử viên! Kính thưa: Các ông, bà đại diện cử tri các xã, thị trấn trong huyện Thực hiện các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND, và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 04 – huyện Kim Động. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Trần Thị Tuyết Hương, sinh năm 1972, quê quán tại xã Vũ Xá, huyện Kim Động. Hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu khách quý, các ông, bà cử tri lời kính chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu và các ông, bà cử tri. Nông dân của tỉnh chiếm gần 70% dân số, hơn 50% lực lượng lao động xã hội đang trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Những năm gần đây, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi; đặc biệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch tả lợn Châu phi, dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, sản phẩm đầu ra cho nông nghiệp gặp nhiều khó khăn,… Song nông dân trong tỉnh luôn sáng tạo, vượt qua khó khăn để ổn định đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, gương mẫu chấp hành pháp luật, nhất là việc chuyển đổi đất đai sang phát triển công nghiệp, dịch vụ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tạo nguồn thu để đầu tư trở lại cho nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nông dân. Tuy nhiên, tôi cũng rất trăn trở và chia sẻ vì nông dân trong tỉnh còn nhiều khó khăn: Thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định, vấn đề liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa nông sản của nông dân còn nhiều bất cập, thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn chưa cao; ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức sản xuất, trong chế biến và bảo quản nông sản còn hạn chế. Nhiều nông dân thiếu và khó tiếp cận vốn, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất, về pháp luật và thị trường để đầu tư phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung. Việc nông dân liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, THT, HTX còn đặt ra vấn đề cần tập trung chỉ đạo. Kính thưa các đồng chí, các ông, bà cử tri Tôi rất tự hào và hạnh phúc là người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Kim Động, vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh giới thiệu, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các hội nghị hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử viên, được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại huyện nhà, Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Ðại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, được cử tri bầu ra tại các đơn vị bầu cử, chịu sự giám sát của cử tri, chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri của tỉnh; có trách nhiệm lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và có nghĩa vụ tiếp công dân… Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý Kính thưa: Các ông, bà cử tri Nếu được tín nhiệm bầu là Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn, cụ thể là: 1. Gắn bó với cử tri, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND; chủ động trao đổi với các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan để đề xuất, kiến nghị, thúc đẩy giải quyết, trả lời những kiến nghị của cử tri. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND, tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực. Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 2. Thực hiện đầy đủ, trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong vấn đề xây dựng pháp luật, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước; trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Làm tốt vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đất nước và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của hội viên, nông dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 3. Tăng cường đi cơ sở, giữ liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những bất cập, khó khăn trong thực hiện một số chính sách về nông nghiệp, nông thôn để kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND điều chỉnh hoặc có cơ chế, chính sách tăng cường hỗ trợ nông dân, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả, giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ nông sản, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Ngoài ra, với vai trò là Đại biểu nữ, tôi sẽ tham gia xây dựng các chính sách về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 4. Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó, tập trung xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm cho từng sản phẩm cụ thể. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông thôn; tham gia, đề xuất ban hành những chủ trương, quyết sách sát hợp với điều kiện kinh tế- xã hội ở các địa phương, nhất là chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân; Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; Tăng cường xây dựng và nhân rộng các mô hình: Chi hội nghề nghiệp, Tổ hội nghề nghiệp, THT, HTX liên kết sản xuất nông sản an toàn theo chuỗi giá trị; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, các chính sách tín dụng trong nông nghiệp, các nguồn quỹ HTND. Đề xuất với tỉnh tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; Tăng cường sự lãnh đạo đối với giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết luận 61 của Ban Bí thư và QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Quan tâm dành nguồn kinh phí hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo hướng phát triển bền vững. 5. Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với các ban ngành, nhất là các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đó là, tranh thủ sự hỗ trợ của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam, phối hợp các ngân hàng mở rộng các nguồn vốn, chỉ đạo xây dựng, bổ sung quỹ HTND các cấp cho nông dân có nhu cầu vay; chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp các ngành tổ chức hướng dẫn, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho nông dân. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho nông dân; phối hợp tìm giải pháp đầu ra cho nông sản, làm cầu nối để các doanh nghiệp có năng lực phối hợp nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với dạy nghề nông nghiệp. Đây là những vấn đề nông dân đang rất cần và còn nhiều khó khăn, bức xúc. Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; từng bước khắc phục tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, xây dựng các trang trại, gia trại, các vùng chuyên canh sản xuất lớn; ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, xây dựng nông thôn mới nang gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; tham mưu cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã xây dựng nông thôn mới nhất là các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm đến các đối tượng diện gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nâng cao mức sống. Thưa các quý vị đại biểu và các ông, bà cử tri ! Nếu được các ông, bà cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, thì với tư cách là người đứng đầu cao nhất đại diện cho giai cấp nông dân tỉnh nhà và tổ chức Hội Nông dân, tôi sẽ có điều kiện đề xuất, kiến nghị trực tiếp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND kịp thời hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành đại biểu HĐND là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Đồng thời cũng là cơ hội được lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân, để tôi thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho. Tôi rất mong muốn được lắng nghe lời phát biểu, nhận xét, đóng góp, chia sẻ của toàn thể cử tri và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể đối với tổ chức Hội, cũng như cá nhân tôi; để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách được giao. Tôi kính mong lãnh đạo các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và toàn thể các ông, bà cử tri tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để bản thân tôi làm tròn nhiệm vụ, đáp ứng được sự tin cậy, tín nhiệm của cử tri và nhân dân. Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ông, bà cử tri, mặc dù bận nhiều công việc nhưng đã dành tình cảm quý báu, thời gian để dự buổi tiếp xúc hôm nay. Kính chúc các vị đại biểu và các ông, bà cử tri mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, bình an, sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân