Bạn đang ở đây

Công bố danh sách "53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026"

(03.06.2021)
Số hiệu: 
"53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026"
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
03/06/2021
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân