Bạn đang ở đây

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

(07.12.2020)

(Website HNDHY) - Ngày 3.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tiến
và đồng chí Nguyễn Đại Thắng

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng công bố Quyết định số 30-QĐ/TU ngày 30.11.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1.12.2020; Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 27.11.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1.12.2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo giữ vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và toàn dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Xuân Tiến và đồng chí Nguyễn Đại Thắng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh trí tuệ tổng hợp, làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, văn hóa, báo chí xuất bản, khoa giáo… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới công tác tuyên giáo cần tập trung đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

* Ngày 3.12, Thị ủy Mỹ Hào tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ thị xã Mỹ Hào. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh.

Theo Quyết định số 29-QĐ/TU ngày 27.11.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Mỹ Hào khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 1.12.2020.

Trao quyết định, tặng hoa, phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Thị xã Mỹ Hào là vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ mong rằng, trên cương vị mới, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã tăng cường đoàn kết, đồng thuận cao trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn Đảng bộ thị xã để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXVI đề ra, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thị xã Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại III và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thị xã Mỹ Hào phối hợp chặt chẽ, quan tâm tạo điều kiện để đồng chí Trần Thị Thanh Thủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo baohungyen.vn

Lượt xem: 17

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân