Bạn đang ở đây

Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân huyện và Ngân hàng NN&PTNT huyện Kim Động về “Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn”

(15.07.2019)

(Website HNDHY) - Kim Động là một huyên thuần nông có trên 60% dân số sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi toàn huyện có  7.056,83 ha diện tích nông nghiệp, trong đó có 1.240,6 ha diện tích được chuyển đổi sang cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.

Có 1.571 trang trại nên nông dân cần được tiếp cận các nguồn vốn để phục vụ cho việc đầu tư vào sản xuất và kinh doanh vì vậy Hội Nông dân huyện luôn xác định việc phối hợp với ngân hàng để thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của các cấp Hội. Coi đây là chương trình phối hợp quan trọng giúp tổ chức Hôi lồng ghép hiệu quả  hỗ trợ hội viên  phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hai bên đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cung ứng vốn vay giúp hội viên có điều kiện đầu tư vào sản xuất. 

Căn cứ Văn bản thỏa thuận liên ngành số 799/TTLN ngày 19/10/2010 của Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; văn bản thỏa thuận số 12/TTLN ngày 09/12/2010 Thỏa thuận liên ngành giữa Hội nông dân tỉnh Hưng Yên với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên. Ngày 25/02/2012 Hội Nông dân huyện Kim Động và Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện kim Động tiến hành ký kết văn bản thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN “V/v tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ”, nay thay thế bằng văn bản thỏa thuận liên ngành ngày 05/02/2017. Để kịp thời triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn của chính phủ một cách sâu rộng có hiệu quả,  Hội Nông dân huyện và Ngân hàng nông nghiệp huyện đã  ký văn bản thỏa thuận, đồng thời cũng ban hành các văn bản có liên quan về hướng dẫn cho vay thông qua tổ vay vốn được triển khai xuống Hội nông dân các xã, thị trấn.

Qua công tác phối hợp dưới sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền Hội nông dân đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng để các chính sách tín dụng thực sự đi vào cuộc sống, đại bộ phận hội viên có nhu cầu đều được biết và tiếp cận nguồn vốn, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã trú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng để mọi hội viên nắm được trên các hình thức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt của chi, tổ hội, các hội nghị tập huấn, hội thi, bản tin công tác Hội, trên hệ thống truyền thanh của huyện của xã, thị trấn, hàng năm các cấp Hội trong huyện tổ chức được 18 cuộc tuyên truyền các chính sách đến hội viên nông dân.

Để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của hội viên nông dân trong huyện Hội đã phối hợp với ngân hàng chỉ đạo hội nông dân các cơ sở khảo sát nhu cầu vay vốn của hội viên, xây dựng kế hoạch và đề nghị ngân hàng căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương. Từ đó, sẽ có sự cân đối, điều tiết phù hợp để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Hội viên nông dân. Năm 2018, 2019 Hội đã chủ động phối hợp với ngân hàng xây dựng kế hoạch tổ chức được 5 lớp tập huấn hướng dẫn, đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ cho 415 lượt tổ trưởng tổ vay vốn và cán bộ chuyên trách từ khâu thẩm định, lập hồ sơ cho vay, theo dõi, quản lý, điều hành,  hướng dẫn nông dân tiếp cận các thủ tục vay vốn. và chủ động phối hợp với các nghành, các công ty tổ chức được 112 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật  cho 15.000 lượt hội viên tham dự, tổ chức 3 lớp dậy nghề miễn phí cho 90 hội viên nông dân, vận động hội viên đầu tư vào sản xuất tập trung vào các đối tượng cây, con, xây dựng được 13 mô hình trồng trọt và chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, thành lập được 4 chi hội nghề nghiệp và 2 tổ hội nghề nghiệp, các hội viên trong chi, tổ hội đều là những hội viên cùng lĩnh vực  sản xuất, kinh doanh hỗ trợ nhau về giống, khoa học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ để phát triển kinh tế gia đình. Đã có nhiều hội viên nông dân sau khi được vay nguồn vốn của ngân hàng đầu tư vào sản xuất trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp cho thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1.5 tỷ đồng trên năm điển hình như hộ anh Trịnh Đức Điển xã Ngọc Thanh vay 1 tỷ đồng đầu tư vào sản xuất giày da, diện tích nhà xưởng 21ha cho thu nhập từ 2 – 3 tỷ đồng/năm, hộ nhà anh Đỗ Văn Tuân xã Ngọc Thanh vay 1.1 tỷ đầu từ vào sản xuất may mặc diện tích nhà xưởng 1.5ha, cho thu nhập từ 1.5 – 2 tỷ/ năm. Hộ anh Nguyễn Văn Ảnh xã Phạm Ngũ Lão vay 1.5 tỷ đồng đầu tư vào nuôi vịt và trồng cây diện tích gần 3 ha mỗi năm cho thu nhập gần 1 – 1.5 tỷ đồng trên năm, hộ anh Lưu Văn Lập xã Phạm Ngũ Lão vay 1.1 tỷ  đầu tư vào nuôi vịt và trồng cây diện tích 2 ha mỗi năm cho thu nhập gần 1.5 tỷ đồng/ năm và còn nhiều tấm gương điển hình khác góp phần vào tăng hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giảm hộ nghèo của huyện.

Công tác kiểm tra giám sát vay vốn được các cấp Hội coi trọng và duy trì nề nếp hàng năm hội chủ động phối hợp với ngân hàng thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát theo đúng văn bản hướng dẫn của Hội với ngân hàng. Đến nay đã có 8/17 Hội nông dân xã thị trấn  phối hợp thực hiện chính sách tín dụng với ngân hàng NN& PTNT có 46 tổ vay vốn được thành lập với 2.239 hộ vay tổng dư nợ đạt 253 tỷ 201 triệu đồng. Thông qua chương trình thu hút nông dân vào tổ chức Hội, góp phần xây dựng hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò là trung tâm lòng  cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Thị Dinh

Chủ tịch Hội Nông dân Kim Động

Lượt xem: 29

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân