Bạn đang ở đây

Công văn số 550-CV/HNDT "V/v giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép"

(25.07.2017)
Số hiệu: 
Công văn số 550-CV/HNDT
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
25/07/2017

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân