Bạn đang ở đây

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NÔNG DÂN TỈNH HƯNG YÊN

1. Thường trực tỉnh hội

Chủ tịch:

Sinh năm:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Trần Thị Tuyết Hương

1972

Cao cấp

Thạc sỹ kinh tế

0321 3 863 615 

0949 669 111

tranhuong1972@gmail.com

Phó Chủ tịch TT:

Sinh năm:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Email:

Nguyễn Tuấn Việt

1969

Cao cấp

Kỹ sư chăn nuôi

0321 3 550 826

0913 314 487

tuanviet69@gmail.com

Phó Chủ tịch:

Sinh năm:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Phạm Thanh Bình

1963

Cao cấp

Đại học sư phạm

0321 3 863 616

0915 347 379 

Phambinh1963@gmail.com 

 

2. Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

 

Chánh văn phòng:

Sinh năm:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Email:

Vũ Trường Nam

1975

Cao cấp

Kỹ sư lâm nghiệp

0321 3 866 636

0988 253 653

nam.vutruong@gmail.com

Phó chánh văn phòng

Sinh năm:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Email:

Nguyễn Thị Duyên

1961

Sơ cấp

Cử nhân kinh tế

0321 3 866 636

0989 372 334

duyenhndhy61@gmail.com

Chuyên viên

Sinh năm:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Email:

Vũ Văn Kiên

1984

Sơ cấp

Thạc sỹ kỹ thuật

0321 3 863 617

0977 420 148

vukienhndhy@gmail.com

Chuyên viên

Sinh năm:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Email:

Vũ Thị Hồng Yến

1983

Cử nhân tài chính ngân hàng

0321 3 863 617

0944 394 345

yen.hong711@gmail.com

Chuyên viên

Sinh năm:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Email:

Nguyễn Thị Huế

1981

Kỹ sư thủy sản

0321 3 863 617

0979 086 337

nguyenthihue81hy@gmail.com

Cán bộ

Sinh năm:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Di động:

Trần Đình Tân

1960

Sơ cấp

Lái xe

01697 488 482

Cán bộ

Sinh năm:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại CQ:

Di động:

Bùi Tuấn Anh

1982

Cử nhân kinh tế

0321 3 866 636 

01697 488 482

 

 

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân