Bạn đang ở đây

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(13.04.2022)
(Website HNDHY) - Sáng ngày 08/4/2022, tại Hội trường các Đoàn thể tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tình hình công tác Hội và phong trào nông dân. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở ngành: Tài chính; Kế hoạch - Đầu tư; Nội vụ; Công thương; Lao động - Thương binh - Xã hội; Nông nghiệp và PTNT; Khoa học - Công nghệ; Tài nguyên - Môi trường; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; Ngân hàng CSXH và Văn phòng Tỉnh ủy.
Theo báo cáo, năm 2021 và quý I/2022 nhờ sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan có liên quan cùng sự chủ động, nỗ lực của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã linh hoạt trong chỉ đạo, có những giải pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh, vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực thể hiện trên các hoạt động tiêu biểu: Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt trên 13.318 tỷ đồng, tăng 2,78% so với với cùng kỳ; diện tích gieo trồng lúa ước đạt 56.029 ha đạt 100% kế hoạch giao, năng suất lúa bình quân cả năm ước đạt 63,24 tạ/ha, tăng 0,54% so với năm 2020. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, các trang trại đang tăng đàn, tái đàn. Sản lượng chăn nuôi tăng so với cùng kỳ, trong đó sản lượng trâu tăng 5,85%, bò tăng 6,67%, lợn tăng 6,22%, gia cầm tăng 4,32%. Sản lượng thủy sản ước đạt 51.104 tấn, tăng 5,93% so với năm 2020. Trong năm 2021 và quý I năm 2022 các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 3.216 cuộc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Hội các cấp...cho trên 405.422 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; tổ chức thăm, tặng quà các cán bộ Hội đã nghỉ hưu, cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, con hội viên nông dân là tân binh lên đường nhập ngũ tổng số 3.192 xuất quà trị giá 991,69 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ với tổng số 166 xuất quà trị giá trên 53 triệu đồng; tham gia trồng trên 183.000 cây lấy gỗ và cây ăn quả các loại, góp phần thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các cấp Hội trong tỉnh đã vận động hỗ trợ được 1.062,7 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch covid - 19 tại các điểm chốt dịch, khu phong tỏa; phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức các điểm bán hàng lưu động trợ giúp nông dân trong tỉnh và nông dân các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hải Dương, Bắc Giang, Sóc Trăng...tiêu thụ được trên 155,518 tấn nông sản các loại do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội các cấp được triển khai kịp thời, tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, khóa IX đã tiến hành bầu bổ sung 08 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -2023. Công tác phát triển hội viên, thu, nộp Hội phí được các cấp Hội đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội trong tỉnh kết nạp được 4.535 hội viên nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 213.573 người, có 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã thu, nộp Hội phí về tỉnh với tổng số tiền 125,3 triệu đồng. Các cấp Hội tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tham gia xây dựng gia đình nông dân văn hoá, làng văn hoá. Đã vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng số tiền đóng góp được trên 12.554 triệu đồng; 5.823 ngày công; hiến 9.405m2 đất; đường giao thông được làm mới, sửa chữa 58km; khối lượng đào đắp 6.365m3; kênh mương được kiên cố hóa, sửa chữa 12km; số cầu cống đã làm mới, sửa chữa 576 chiếc. Có 137.764/151.156 hộ gia đình nông dân đạt hộ gia đình nông dân văn hóa. Về nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tỉnh Hưng Yên quản lý là: 84.847,73 triệu đồng. Trong đó: Quỹ trung ương uỷ thác: 18.400,00 triệu đồng. Quỹ HTND 2 cấp tỉnh, huyện: 66.447,73 triệu đồng. Công tác Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được Các cấp Hội trong tỉnh tích cực tham mưu cho các cấp uỷ Đảng cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; trong năm các cấp Hội đã giới thiệu 68 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp. Bên cạnh đó các cấp Hội tích cực chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Các hoạt động như: Đào tạo nghề; cung ứng vật tư thiết bị nông nghiệp cho nông dân; Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ; công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và các hoạt động khác được các cấp Hội thường xuyên đẩy mạnh thực hiện, đã góp phần vào thành tích chung của công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành tham gia tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân mà các cấp Hội cần sớm khắc phục trong thời gian tới đó là: Các cấp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tham gia xây dựng Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng cán bộ Hội cơ sở; tăng cường các nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân trong phát triển kinh tế; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội và giai cấp Nông dân trong tỉnh sớm có được kết quả từ các chương trình phối hợp. Trong thời gian tới, để công tác Hội và phong trào Nông dân hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đưa ra những gợi mở và định hướng cho các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện tốt những nội dung trọng tâm gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh của hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân, đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh từ nhỏ lẻ sang tư duy hợp tác lớn. Xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cùng với đó là tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng các chương trình hỗ trợ hội viên nông dân; tăng cường công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính trong hỗ trợ nông dân nhằm tránh rủi ro, gây thất thoát, lãng phí. Tiếp tục vận động và hướng dẫn nông dân thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... Nâng cao năng lực trong việc đào tạo nghề cho nông dân để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, làm giàu bền vững. Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã trong việc xây dựng mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh sáng tạo hiệu quả đi đôi với biểu dương và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, gương hội viên sản xuất kinh doanh giỏi... Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp của các ngành đối với tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh. Về các đề xuất kiến nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết kịp thời. Banbientap
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân