Bạn đang ở đây

Hiệu quả bước đầu từ mô hình chi , tổ hội nghề nghiệp ở Liên Nghĩa

(16.07.2019)

(Website HNDHY) - Xã Liên Nghĩa nằm ở phía tây nam huyện Văn Giang, xã có diện tích đất tự nhiên là 616,26 ha, dân số là 11.398 nhân khẩu, có 2.492 hộ, trong đó hội viên nông dân là 1.396, sinh hoạt tại 6 chi hội, chiếm 56% so với tổng số hộ nông nghiệp.

Tính đến tháng 6 năm 2019, BCH Hội Nông dân xã đã phối hợp, vận động thành lập được 01 HTX, 01 tổ hợp tác, 01 chi hội nghề nghiệp là: HTX rau củ quả an toàn tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa gồm 17 thành viên, vốn điều lệ là 340 triệu đồng, Tổ HTX trồng bưởi cảnh tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa gồm 47 thành viên, quỹ của tổ là 940 triệu đồng, Chi hội nghề nghiệp tại thôn Đan Kim gồm 61 thành viên, quỹ chi hội là 250 triệu đồng.

Từ khi thành lập các chi hội, tổ hợp tác đã có những đóng góp tích cực về các mặt xã hội cũng như trong phát triển kinh tế địa phương như: Chi hội nghề nghiệp đã trồng 50 cây xanh tại trục đường làng trị giá hơn 10.000.000đ, làm biển quảng cáo làng nghề 20.000.000đ, ủng hộ tôn tạo khu di tích lịch sử đình làng 5.000.000đ. Tổ HTX trồng bưởi cảnh ủng hộ xây dựng đường giao thông nội đồng 10.000.000đ, hằng năm ủng hộ các loại quỹ tại địa phương như; quỹ khuyến học, quỹ ngày vì người nghèo  trên 10 triệu đồng. HTX rau củ quả đã thường xuyên tạo công ăn, việc làm cho hơn 20 lao động, tạo thu nhập ổn định cho 17 thành viên. Đặc biệt các chi hội, Tổ hợp tác thường xuyên trao đổi kinh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thành lập các tổ đổi công giúp nhau trong công việc ngày mùa, giảm chi phí đầu tư, tăng cao thu nhập cho các thành viên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số khó khăn, hạn chế như:Trình độ, năng lực lãnh đạo quản lý của các tổ, chi hội nghề nghiệp còn yếu, vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh còn thiếu. Kinh phí hỗ trợ cho các tổ hợp tác, hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn, chưa tạo được động lực phát triển kinh tế tập thể.  Nhận thức của nông dân  nông thôn về kinh tế tập thể còn hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của kinh tế tập thể đối với nền kinh tế thị trường. Các sản phẩm của thành viên Tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp còn khó khăn về đầu ra, công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới Hội Nông dân xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt phải làm rõ vấn đề: vào Tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp để làm gì, có được lợi ích gì, trách nhiệm của bản thân với tập thể ra sao. Có như vậy việc tuyên truyền mới có hiệu quả. Đồng thời, lựa chọn được đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội  nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý tốt, làm tốt công tác vận động quần chúng và phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các công việc của chi, tổ Hội.

Nguyễn Quốc Minh

Hội Nông dân xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang

Lượt xem: 34

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân