Bạn đang ở đây

HND huyện Mỹ Hào: Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) kỳ họp thứ 14

(25.07.2017)

(Website HNDHY) - Ngày 07/7, tại Hội trường tầng 2 nhà làm việc khối đoàn thể, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Mỹ Hào tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) kỳ họp thứ 14. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; triển khai Kế hoạch số 11-KH/HNDH ngày 08/6/2017 về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp huyện Mỹ Hào nhiệm kỳ 2018-2023, Hướng dẫn số 03-HD/HNDH ngày 15/6/2017 về công tác nhân sự Đại hội, Hướng dẫn số 04-HD/HNDH ngày 15/6/2017 về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2013, Quyết định số 04-QĐ/HNDH ngày 15/6/2017 về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã tích cực triển khai hoạt động của Hội và các phong trào nông dân, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Hội nông dân huyện đã tổ chức 202 buổi tuyên truyền cho 27.000 lượt hội viên, nông dân tham dự.  Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội được quan tâm chú trọng; kết nạp mới 175 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện là 14.061 hội viên. Phong trào thi đua đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đã có 5.557 hộ đăng ký là hộ SXKDG. Đã có 13.600 hộ đăng ký hộ gia đình nông dân văn hóa. Từ các hoạt động, phong trào của Hội, đời sống hội viên nông dân huyện đảo từng bước cải thiện và nâng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hội còn bộc lộ một số hạn chế, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên; việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân ở một số cơ sở còn bị động, chưa kịp thời phát hiện những bức xúc và khóa khăn của hội viên để có biện pháp tháo gỡ; đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở còn bị động, thiếu kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ…Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, hội nông dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu quả của Tổ liên kết, câu lạc bộ; triển khai tốt các hoạt động tư vấn giúp nông dân vay vốn, phát triển sản xuất; tiếp tục vận động hội viên ủng hộ xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng nông dân nghèo..

Hoàng Hằng

Lượt xem: 15

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân