Bạn đang ở đây

Hội Nông dân xã Phạm Ngũ Lão làm tốt công tác xây dựng mô hình kinh tế tập thể

(01.12.2017)

(Website HNDHY) - Xã Phạm Ngũ Lão có 4 chi hội, sinh hoạt tại 13 tổ hội với 856 hội viên. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hội viên nông dân tham gia vào chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, trên cơ sở đó là tiền đề để thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác xã, với mục đích đổi mới, đa dạng hóa mô hình tổ chức hội cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục một số hạn chế, khó khăn hiện nay để nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Mô hình chi hội, tổ hội nghề nhiệp được hình thành trên cơ sở tập hợp những hội viên cùng ngành nghề, cùng sở thích để liên kết lại với nhau có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo ra cơ chế tự liên kết trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, tăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, tiếp cận khoa học kỹ thuật, chính là giải pháp để người nông dân tự vươn lên tiếp cận với thị trường trong nước, để hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó nâng cao vai trò của HND trong việc là trung tâm nòng cốt của các phong trào nông dân và là động lực của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ngày 02/7/2017 chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão được chính thức thành lập với 31 thành viên tham gia, do ông Ngô Đức Thắng làm chi hội trưởng, chi hội xây dựng quy chế hoạt động gồm 11 điều. Mục đích chính là đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất. Các thành viên trong chi hội đều là những hộ chăn nuôi vịt sinh sản, mỗi hộ chăn từ 2000 – 5000 con, đều có mô hình quy mô sản xuất lớn có trang trại, chuồng trại chăn nuôi và máy ấp nở con giống.

Tuy nhiên đây là một nội dung hoạt động mới, đòi hỏi cán bộ hội phải nhiệt tình, năng động và làm tốt công tác tuyên truyền vận động để hội viên nhận thấy việc tham gia vào chi hội nghề nghiệp,tổ hội nghề nghiệp giúp họ liên kết với nhau trong sản xuất kinh doanh, làm ra các sản phẩm có thương hiệu để hội nhập kinh tế quốc tế mang lại quyền lợi và lợi ích chính đang cho hội viên nông dân. Vì vậy Hội nông dân xã phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, các văn bản chỉ đạo để chi hội hoạt động đạt được kết quả cao. Đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động duy trì các buổi sinh hoạt của chi hội qua các buỏi sinh hoạt là nơi các hội

Nguyễn Thị Hiền

 

HND huyện Kim Động

Lượt xem: 6

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân