Bạn đang ở đây

Hội thảo “Lịch sử phong trào Nông dân và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên 1930 - 2020”

(21.12.2021)
(Website HNDHY) - Ngày 18 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh - Đường Quảng Trường - TP Hưng Yên, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào bản thảo cuốn Lịch sử phong trào Nông dân và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 1930 - 2020.
Các đồng chí: Vũ Văn Kiên - Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh; Phạm Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn sách đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh từ khóa V đến khóa IX; Ủy viên Ban Chấp hành khóa IX, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố.. Cuốn Lịch sử phong trào Nông dân và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên được phát hành tới đây là nguồn tư liệu lịch sử quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội trong tỉnh. Những tài liệu lịch sử chân thực, sống động, rất gần gũi trong cuốn lịch sử góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố thêm niềm tin vào con đường lãnh đạo của Đảng; động viên cán bộ, hội viên nông dân phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”. Nội dung cuốn lịch sử gồm 05 chương, giới thiệu khái quát về vùng đất và con người Hưng Yên; Nông dân Hưng Yên tham gia phong trào đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền (1930 - 1945); Hội Nông dân cứu quốc lãnh đạo nông dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Hội Nông dân cứu quốc tỉnh Hưng Yên lãnh đạo hội viên tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1968); Hội Nông dân tập thể Hưng Yên trong thời kỳ hợp nhất tỉnh, góp phần vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1968 - 1996); Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2020). Tại Hội thảo, đa số các đại biểu đều thống nhất với tên gọi, nội dung, bố cục dự thảo, đánh giá cao bản thảo được chuẩn bị công phu, đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân; đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ sung để cuốn sách được hoàn chỉnh chất lượng hơn... Thay mặt Ban chỉ đạo biên soạn cuốn lịch sử, đồng chí Phạm Thanh Bình - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn Lịch sử ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tại hội thảo, đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiếp tục sưu tầm, bổ sung những tư liệu, hình ảnh còn thiếu, kịp thời hoàn chỉnh để cuốn Lịch sử phong trào Nông dân và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên (1930 - 2020) phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2022). Doãn Thành Đạt
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân