Bạn đang ở đây

Hưng Yên: Bổ sung kinh phí dồn thửa đổi ruộng

(28.09.2017)

(Website HNDHY)  - UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định bổ sung kinh phí dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Hưng Yên sẽ cho thu hồi kinh phí của UBND các huyện, thành phố không sử dụng hết số tiền 1.262.550.000 đồng hoàn trả ngân sách. Trong đó, số tiền phải hoàn trả của UBND thành phố Hưng Yên là 373.050.000 đồng, UBND huyện Yên Mỹ là 439.500.000 đồng, UBND huyện Văn Giang là 450.000.000 đồng.

Và, Hưng Yên sẽ trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác, dành nguồn để trả nợ gốc vay trong năm 2017 số tiền 8.914.150.000 đồng bổ sung kính phí cho UBND các huyện để thực hiện thanh quyết toán kinh phí dồn thửa đổi ruộng. Trong đó, kinh phí được bổ sung cho huyện Tiên Lữ là 1.080.480.000 đồng, huyện Phù Cừ là 1.566.060.000 đồng, huyện Ân Thi 3.335.130.000 đồng, huyện Kim Động là 1.912.040.000 đồng…

 

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Lượt xem: 5

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân