Bạn đang ở đây

Hưng Yên: Chi trả lương hưu tháng 4, 5 một lần qua hệ thống bưu điện từ ngày 16 - 30.4

(08.04.2020)

(Website HNDHY) - Ngày 6.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 722/UBND-KGVX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5 năm 2020. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 4, tháng 5 qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh cùng một kỳ chi trả, thời gian chi trả từ ngày 16.4 đến ngày 30.4.2020.

Đối với người hưởng nhận lương hưu dưới hình thức tiền mặt, thực hiện chi trả tại địa chỉ cho người hưởng, chỉ phát tiền lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng, không chi trả chéo địa bàn.

Thực hiện chi trả tại các bưu cục của Bưu điện tỉnh đối với những trường hợp: Người hưởng có nhu cầu nhận tại bưu cục, người hưởng ủy quyền, nhiều lần nhân viên chi trả đến nhà nhưng không gặp người hưởng. Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid -19, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng.

Để bảo đảm việc chi trả thực hiện kịp thời, an toàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả chi tiết tại từng địa phương. Bưu điện tỉnh xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt bảo đảm an toàn, không tập trung đông người; tại các điểm chi trả, Bưu điện tỉnh thực hiện phun khử khuẩn trước và trong thời gian diễn ra chi trả; thực hiện đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn; Bưu điện tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực tuyên truyền người hưởng nhận lương, trợ cấp qua tài khoản cá nhân để phòng chống dịch Covid-19.

Theo baohungyen.vn

Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân