Bạn đang ở đây

Hưng Yên: Học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

(09.03.2017)

(Website HNDHY) - Ngày 7.3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; tình cảm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên" và phát động cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017.

Các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng Trung ương; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh... Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung của chuyên đề.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực, bổ ích, nhất là trong khi Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Hưng Yên. Bác Hồ đã 10 lần về thăm Hưng Yên. Bác căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tập trung làm tốt thủy lợi, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hành nếp sống mới, giữ gìn thuần phong mỹ tục... xây dựng quê hương Hưng Yên thành tỉnh vẻ vang, gương mẫu của miền Bắc. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu các đại biểu tập trung cao, lắng nghe để lĩnh hội sâu sắc, toàn diện nội dung chuyên đề học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động.

Tại hội nghị Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã trình bày một cách hệ thống những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; tình cảm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên", đồng thời đi sâu phân tích mối quan hệ gắn bó, biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nhấn mạnh những giá trị to lớn, nổi bật của những di sản mà Bác Hồ đã để lại thông qua những câu chuyện, ví dụ cụ thể, sinh động về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 16.12.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020; Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 24.2.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; đồng thời phát động cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo baohungyen

Lượt xem: 17

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân