Bạn đang ở đây

Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW ngày 10/7/2020 "Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp"

(18.08.2020)
Số hiệu: 
Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW ngày 10/7/2020
Phân loại: 
Văn bản trung ương Hội
Ngày ban hành: 
18/08/2020
Trích yếu: 
"Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp"

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân