Bạn đang ở đây

Kế hoạch số 48-KH/HNDT ngày 26/01/2021 "Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026"

(02.03.2021)
Số hiệu: 
Kế hoạch số 48-KH/HNDT
Phân loại: 
Văn bản trung ương Hội
Ngày ban hành: 
02/03/2021
Trích yếu: 
"Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026"
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân