Bạn đang ở đây

Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW "Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025”

(30.07.2020)
Số hiệu: 
Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW
Phân loại: 
Văn bản trung ương Hội
Ngày ban hành: 
30/07/2020
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân