Bạn đang ở đây

Phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới

(10.04.2020)

(Website HNDHY) -  Mới đây, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới.

Nội dung công văn nêu rõ: "Xét đề nghị của Bộ VHTTDL tại Tờ trình số 270/TTr-BVHTTDL ngày 22 tháng 11 năm 2019; ý kiến Bộ NNPTNN (Công văn số 8839/BNN-VPĐP ngày 25 tháng 11 năm 2019) về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:  

Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ NNPTNN thực hiện tổng kết, đánh giá việc thí điểm triển khai dịch vụ du lịch nông thôn trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn thành một trong những nội dung trọng tâm cho giai đoạn sau năm 2020 bảo đảm phù hợp với thực tiễn và điều kiện các địa phương, vùng, miền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ VHTTDL có văn bản chuyển đến Bộ NNPTNN để nghiên cứu, tham khảo và phối hợp chặt chẽ với Bộ NNPTNT trong quá trình xây dựng đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.

Được biết, đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là đề án nhằm đánh giá thực trạng, tồn tại, hạn chế của du lịch nông thôn, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách đặc thù tạo ra động lực phát triển cho du lịch nông thôn. Ngoài ra, đề án này còn nhằm phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn, xây dựng chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp, nông thôn để góp phần đạt mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới bền vững.

Theo đó, việc phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng thời nông thôn mới là nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển đa dạng, chất lượng, ổn định của điểm đến du lịch. 

Theo danviet.vn

Lượt xem: 11

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân