Bạn đang ở đây

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Đoàn Đào lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

(05.01.2018)

(Website HNDHY) - Trong hai ngày 04 -05/01/2018 tại nhà văn hóa Trung tâm xã Đoàn Đào đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Đoàn Đào lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở của Hội Nông dân huyện Phù Cừ. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Trí Viễn - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy-  Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ, đồng chí Nguyễn Tuấn Việt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đại hội triệu tập 87 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2000 hội viên nông dân trong toàn xã. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả công tác Hội và Phong trào nông dân khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong nhiệm kỳ qua, Công tác Hội và phong trào nông dân xã Đoàn Đào đã đạt được kết quả đáng khích lệ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về tuyên truyền, xây dựng Quỹ Hội, thu nộp hội phí, hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình điểm, công tác hỗ trợ vốn cho hội viên, cung ứng phân bón. Ba phong trào thi đua lớn của Hội được duy trì tạo sức lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu, chất lượng hiệu quả được nâng lên, đưa tổ chức Hội và giai cấp nông dân đảm nhận tốt vai trò “Trung tâm nòng cốt” trong thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp , đẩy nhanh phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần to lớn xây dựng xã Đoàn Đào là một trong bốn xã được công nhận nông thôn mới của huyện đợt đầu. Đại hội đã đưa 11 chỉ tiêu cụ thể và 5 nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Tại đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã Đoàn Đào khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban chấp hành khóa mới tại phiên họp thứ nhất bầu ra 03 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Hội: đồng chí Lê Quang Nhị tiếp tục tái cử chức vụ chủ tịch Hội Nông dân xã . Đại hội bầu ra 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phù Cừ khóa IX, nhiệm kỳ 2018  - 2023.

Hà Thị Thuận

 

Ban Kinh tế - Xã hội

Lượt xem: 18

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân