Bạn đang ở đây

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hùng An lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 - 2023

(05.01.2018)

(Website HNDHY) - Trong hai ngày 4 và 5/1/2018 tại Hội trường UBND xã Hùng An, huyện Kim Động, Hội Nông dân xã Hùng An đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hùng An lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là cơ sở Hội được Hội Nông dân huyện Kim Động chọn để tổ chức Đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - UVBCH Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Huyện ủy Kim Động.

Với 112 đại biểu đại diện cho 3.060 hội viên nông dân trong toàn xã. Ðại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Hùng An là Đại hội của tinh thần “ Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển bền vững”; Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2012 - 2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; tham gia ý kiến bổ sung vào báo cáo chính trị của Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Động nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Động nhiệm kỳ 2018 - 2023 .

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và Hội Nông dân huyện Kim Động, công tác Hội và phong trào nông dân xã đã có bước phát triển nổi bật: Phối hợp tổ chức được hơn 32 buổi tuyên truyền cho hơn 2.560 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự, nội dung chủ yếu tuyên truyền về các chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về nhiệm vụ 3 trọng tâm...Các hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. Công tác quản lý và phát triển hội viên luôn được chú trọng quan tâm, chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 200 hội viên nâng tổng số hội viên toàn xã là 3060 hội viên. Đến nay, toàn xã có 6/6 chi hội xây dựng được quỹ với tổng số tiền là 422 triệu đồng. Trong 5 năm qua, đã có 1.662 lượt hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, qua bình xét hàng năm có 1.250 hộ đạt hộ SXKDG các cấp. Từ kết quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần đẩy mạnh nông nghiệp phát triển nhanh; từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng như mô hình thu mua bò sữa của gia đình ông Phạm Thế Dương, gia đình ông Hoàng Văn Thêm, mô hình trồng chuối của gia đình ông Nguyễn Trung Thành thu hút hàng trăm lao động cho thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/ tháng; phối hợp tổ chức được 02 lớp dạy nghề miễn phí cho 70 hội viên nông dân. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, Hội đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân hiến gần 100m2 đất với số tiền 4 tỷ đồng và trên 3000 ngày công lao động; xây dựng được 18 bể thu gom và xử lý rác thải trên đồng ruộng. Trong nhiệm kỳ đã có 8.100 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng ngày càng vững chắc qua các năm.

Đại hội đã  bầu Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 11 ủy viên, bầu 09 đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân huyện Kim Động nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất, Hội nghị đã bầu bà Nguyễn Thị Phước tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã, bà Nguyễn Thị Lượng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã;

Kết thúc Hội nghị, Hội Nông dân huyện Kim Động  đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai quán triệt một số nội dung cần chú ý khi tổ chức Đại hội đối với các đơn vị còn lại trong toàn huyện.

 

Hoàng Hằng

Lượt xem: 35

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân