Bạn đang ở đây

Hiệu quả từ xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp ở Khoái Châu

(16.07.2019)

(Website HNDHY) - Xác định “Việc xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp là một chủ trương đúng nhằm đa dạng hoá mô hình tổ chức Hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm khắc phục một số hạn chế, khó khăn hiện nay, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.

Mặt khác xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp sẽ tập hợp, gắn bó hội viên vì có chung lợi ích và trách nhiệm trong SXKD, tạo ra cơ chế tự liên kết trong SXKD theo chuỗi giá trị và là cơ sở để thành lập tổ hợp tác, HTX tìm đầu ra cho sản phẩm mà hội viên nông dân sản xuất ra”.

Nhận thức được tầm quan trọng của Đề án 24, BTV Hội Nông dân huyện đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai tới cán bộ Hội của 25 xã, thị trấn, yêu cầu các xã, thị trấn triển khai tới các chi, tổ hội, tổ TK&VV, đồng thời tiến hành khảo sát tình hình SXKD, dịch vụ, nhu cầu tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp của hội viên; tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên cùng kinh doanh, cùng làm dịch vụ một nhóm ngành, nghề, lĩnh vực tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp... nếu đủ điều kiện và phù hợp thì báo cáo với cấp ủy, Hội cấp trên tiến hành thành lập. Sau 3 năm triển khai tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Tuy có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với quyết tâm cao của các cấp Hội trong huyện, BTV Hội nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng được 03 chi hội nghề nghiệp và 04 tổ hội nghề nghiệp; các chi, tổ hội đã đi vào hoạt động, đã xây dựng Quy chế hoạt động tổ chức sinh hoạt với các nội dung thiết thực trao đổi thông tin về sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế... bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các hội viên khi có chung lợi ích; trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo sự cạnh tranh hàng hóa trên thị trường, cho thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho các thành viên.

Hội Nông dân huyện với 25 cơ sở Hội, 31.546 hội viên sinh hoạt ở 114 chi hội, trong đó có 03 chi hội và 04 tổ hội nghề nghiệp là: Chi hội Nuôi trồng Thủy Sản, HND xã Hàm Tử gồm 21 thành viên, với diện tích trên 2 mẫu ao, hồ, doanh thu 7 tỷ đồng/năm; Chi hội VAC HND xã Dân Tiến gồm 48 thành viên, diện tích 58 mẫu, thu nhập 6,4 tỷ đồng/năm và Chi hội trồng cây có múi HND xã Dân Tiến gồm 37 thành viên, diện tích canh tác trên 30 mẫu, cho thu nhập 3,6 tỷ đồng/năm. Tổ hội trồng cây giống HND xã Ông Đình gồm 32 thành viên, diện tích canh tác 28 mẫu, cho thu nhập 3,6 tỷ đồng/năm; Tổ hội làm vườn VAC HND xã An Vĩ, gồm 12 thành viên với diện tích 13 mẫu, thu nhập 2,5 tỷ đồng/năm; Tổ hội Chăn nuôi Lợn xã Đông Tảo, gồm 32 thành viên, trước khi xảy ra dịch bệnh, tổng đàn 3000 con, nay còn 1500 con, doanh thu trước khi có dịch bệnh là 15 tỷ đồng/năm, hiện nay chỉ còn 5 tỷ đồng và Tổ hội trồng cây giống HND xã Tân Dân với 10 thành viên, diện tích canh tác 10 mẫu, thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm

Bên cạnh việc xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp, ở những nơi đủ điều kiện BTV HND huyện chỉ đạo xây dựng THT, HTX, trong 2 năm 2017-2018 đã xây dựng được 06 HTX và 07 THT, 6 tháng đầu năm 2019 xây dựng thêm 03 THT (Sản xuất kinh doanh nhãn chín muộn khu Phố Phủ TTKC; chăn nuôi thủy sản HND xã Đông Kết; Liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao HND xã Đồng Tiến) và HTX dịch vụ nông nghiệp Nguyên Sang HND xã Thuần Hưng.. Hiện nay HND huyện đang tiếp tục lựa chọn, tư vấn, hướng dẫn cơ sở xây dựng mới thêm 02 chi hội nghề nghiệp và 02 tổ hội nghề nghiệp, để từng bước hướng nhân dân nói chung và hội viên, nông dân nói riêng vào sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo ra những sản phẩm VSATTP, có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khoái Châu cho biết: Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho HVND sản xuất trồng cùng loại cây, con giống, hướng cho nông dân sản xuất theo hướng an toàn, VSTP, hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị, tiếp tục khảo sát nhu cầu, tổ chức tuyên truyền vận động HVND tham gia vào các chi, tổ hội nghề nghiệp, THT, HTX. Nhân rộng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh việc hỗ trợ, tạo điều kiện để các chi, tổ hội được vay vốn mở rộng sản xuất, đặc biệt là sản xuất ra sản phẩm đảm bảo VSATTP, bảo vệ môi trường để tạo tiền đề cho việc thành lập các THT, HTX góp phần thiết thực trong việc phát triển và nâng cao kinh tế tập thể, tăng thu nhập cho người dân. Tăng cường các hoạt động thăm quan mô hình thực tế, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT và các hình thức hỗ trợ khác cho các mô hình để HVND thấy được lợi ích khi tham gia vào các mô hình này. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, nhất là các sản phẩm an toàn được sản xuất từ các mô hình này.

Hoàng Minh

Lượt xem: 17

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân