Bạn đang ở đây

Hội nông dân huyện Yên Mỹ triển khai kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2018 - 2023

(14.09.2017)

(Website HNDHY) - Ngày 06/9/2017 Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp huyện Yên Mỹ  nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội Nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quý - Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy và các đồng chí là UV BCH Hội Nông dân huyện, Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch HND của 17 xã thị trấn .

Tại Hội Nghị Ban thường vụ Hội Nông dân huyện đã triển khai Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 24/4/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông báo số 289 – TB/ HU ngày 18/8/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy về kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2018 – 2023; Kế hoạch số 58 – KH/HNDH ngày 18/8/2017 của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện về tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn số 12 – HD/HNDH ngày 30/8/2017 của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân  xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn số 13 – HD/HNDH ngày 30/8/2017 của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện về Công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn số 14 – HD/HNDH ngày 05/9/2017 của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện về tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ban thường vụ Hội Nông dân huyện chọn Hội Nông dân xã Yên Phú tổ chức Đại hội điểm thời gian Đại hội trong tháng 01/2018.

Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2018

Đại hội cấp huyện: hoàn thành trong quý II/2018.

 

Vũ Thị Ngân

Lượt xem: 23

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân