Bạn đang ở đây

Hội Nông dân xã Ngọc Thanh quản lý tốt các nguồn vốn vay giúp hội viên phát triển kinh tế

(01.12.2017)

(Website HNDHY) - Những năm qua, cùng với vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội Nông dân xã Ngọc Thanh đã làm tốt công tác quản lý các nguồn vốn được ủy thác từ ngân hàng và nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Ngọc Thanh là xã nông nghiệp, có diện tích đất nông nghiệp 365,2 ha với dân số 7525 người. Bình quân ruộng đất thấp, phân bố không đều giữa các vùng, gần 75% dân sống và thu nhập bằng nghề nông. Hội nông dân xã  có4 chi hội,11 tổ hội. Tổng số hội viên đến nay là 1690 hội viên.

Nhận thức được vị trí, vai trò của tổ chức Hội nông dân trong hệ thống chính trị của Đảng và để giữ vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân. Ngay từ đầu năm,  BCH Hội nông dân xã đã thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng , quan tâm tạo điều kiện để tổ chức Hội nông dân xây dựng quỹ HTND của Hội, khai thác và quản lý các nguồn vốn của NHCSXH, NHNNo để giúp nông dân phát triển kinh tế. Đồng thời  chủ động ký kết liên tịch với NHCSXH, NHNNo về công tác quản lý nguồn vốn. Hàng năm phối hợp với các ngân hàng và hội nông dân Huyện để tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn cho các đồng chí  phó chủ tịch Hội,chi hội trưởng,  tổ trưởng tổ vay vốn; thông qua đó các đồng chí trực tiếp tham gia quản lý các nguồn vốn hiểu được nguyên tắc cơ bản trong quản lý nguồn vốn: cho vay đúng đối tượng, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Hội Nông dân xã để thu hồi đúng thời hạn, đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp rủi ro; nhằm hạn chế nợ xấu, đến nay toàn xã không có nợ quá hạn. Hàng năm HND  xã tổ chức 2-3 đợt kiểm tra công tác quản lý các nguồn vốn để kịp thời uốn nắn các tổ, trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay.

Đến nay tổng dư nợ từ các nguồn là: 28.912.350.000 đồng cho 372 hộ vay. Trong đó: Ngân hàng CSXH huyện là 6.262.350.000 đồng với 239 hộ vay ở 7 tổ Tiết kiệm và vay vốn. Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện: 22.150.000.000 đồng ở 4 tổ vay vốn và123 hộ vay. Nguồn vốn Quỹ HTND là 500.000.000 đồng, cho10 hộ vay. Từ đó nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, nông dân. Những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi luôn đoàn kết, giúp đỡ hộ nông dân nghèo về kỹ thuật, con giống, vốn để họ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã vuống còn 2,9%. Thông qua đó năm 2017 đã tập hơp, thu hút  được 65 hội viên mới vào tổ chức Hội, nâng tổng số hội viên toàn xã lên  1690 hội viên, có 4/4 chi hội vững mạnh.11/11 tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ việc sinh hoạt các tổ vay vốn, các nhóm hộ có cùng sở thích, tập huấn chuyển giao TBKHKT... đã tạo điều kiện cho các cấp hội lồng ghép với sinh hoạt hội nhằm chuyển tải đến hội viên nông dân các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương thường xuyên và kịp thời hơn. Nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng; Hội Nông dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia vào việc thực hiện các tiêu chí ở địa phương như: hiến đất làm đường,đóng góp nhiều ngày công, tiền của để làm đường giao thông thôn, xóm; tích cực tham gia bảo vệ môi trường .... Từ đó vị thế của Hội ngày một nâng lên; tổ chức Hội là chỗ dựa của nông dân, thông qua tổ chức Hội để nông dân đề đạt nguyện vọng của mình với Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp. 

Nguyễn Thị Hiền

 

HND huyện Kim Động

Lượt xem: 38

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân