Bạn đang ở đây

Hội Nông dân thị xã Mỹ Hào tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Hội Nông dân thị lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầ năm 2021

(19.08.2021)
(Website HNDHY) - Sáng ngày 22/07/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Bằng - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã, các đồng chí chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường.
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 06 tháng đầu năm 2021, Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát. Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn của Hội Nông dân thị xã trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra đến năm 2023. Kết quả thực hiện 11 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã đạt và vượt chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra như: Hàng năm 100% các cấp Hội Nông dân trong thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; 100% cán bộ, hội viên nông dân được học tập, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả nửa nhiệm kỳ các cấp Hội đã tuyên truyền được 602 buổi cho 84.668 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Trong nửa nhiệm kỳ các cấp Hội đã tuyên truyền kết nạp được 964 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn thị xã đến nay là 13.914 hội viên. Công tác bình xét cơ sở Hội, chi Hội vững mạnh, hàng năm Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã chỉ đạo các cơ sở Hội củng cố, xây dựng cơ sở Hội, chi Hội vững mạnh, qua đăng ký 13/13 cơ sở đăng ký vững mạnh, 70/73 chi Hội đăng ký vững mạnh. Kết quả bình xét hàng năm 13/13 cơ sở Hội đạt vững mạnh; 65/73 chi Hội đạt vững mạnh. Phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực khích lệ nông dân thi đua lạo động, sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Toàn thị xã có 16.946 lượt hộ nông dân đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp và 331 lượt hộ đăng ký thoát nghèo. Qua bình xét có 13.902 lượt hộ nông dân đạt hộ SXKD giỏi các cấp và 284 lượt hộ thoát nghèo. Từ phong trào thi đua đã góp phần đưa tỉ lệ hộ nghèo của thị xã còn 1,29%. Phát huy những kết quả đạt, trong được 6 tháng cuối năm 2021 Hội Nông dân thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Hội cấp trên; Đăng ký, đảm nhận các phần việc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đến cán bộ, hội viên nông dân; quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Hội, phát triển hội viên mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Vũ Văn Đạt Phó Chủ tịch HND Thị xã Mỹ Hào
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân