Bạn đang ở đây

Hội phải là cầu nối để ý nguyện của hội viên nông dân hợp với chính quyền thành Nghị quyết.

(19.08.2021)
(Website HNDHY) - “Liên tục đổi mới phương thức làm việc, phương thức tiếp cận với hội viên nông dân, thường xuyên đổi mới các phong trào cũng như những phương thức vận động hội viên nông dân, giúp hội viên nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong nông dân. Hội phải là cầu nối giữa hội viên nông dân với chính quyền, để ý nguyện của hội viên phải hợp thành Nghị quyết của chính quyền.” Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh lần thứ 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày 17.8, tại hội trường nhà làm việc các đoàn thể tỉnh, Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh lần thứ 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023; sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội nông dân tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở. Đến nay, các cấp Hội đã đạt và vượt 6/13 chỉ tiêu do Đại hội đề ra: 100% cán bộ Hội chuyên trách từ cấp cơ sở trở lên có trình độ đạt chuẩn theo quy định; 100% Hội nông dân các cấp tổ chức được những hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân. 100% hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết “đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”… Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 1.286 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 115.238 hội viên; đứng ra tín chấp với tổ chức Ngân hàng và Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế; cung ứng trên 4.264 tấn phân bón trả chậm cho hội viên. Về công tác xây dựng tổ chức Hội, từ năm 2018 đến nay đã kết nạp mới được 10.222 hội viên nông dân… Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác Hội và phong trào nông dân vẫn tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức Hội triển khai hiệu quả. Hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân được đẩy mạnh, công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng; sinh hoạt chi, tổ hội được duy trì, có chất lượng, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng… Về phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội tiếp tục thực hiện và hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, trong đó tập trung hoàn thành 7 chỉ tiêu chưa đạt; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; chăm lo đến quyền và lợi ích vật chất, tinh thần của hội viên; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tổ chức Hội đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Hội nông dân các cấp tiếp tục triển khai, hoàn thành đạt và vượt những chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra; liên tục đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt phương thức tiếp cận với người nông dân; tuyên truyền, vận động thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục có nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất; tuyên truyền hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19… Tuấn Tú – Hoàng Hằng
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân