Bạn đang ở đây

Hướng dẫn số 204-HD/HNDTW ”Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam”

(30.07.2020)
Số hiệu: 
Hướng dẫn số 204-HD/HNDTW
Phân loại: 
Văn bản trung ương Hội
Ngày ban hành: 
30/07/2020

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân