Bạn đang ở đây

Kế hoạch số 110-KH/HNDT "Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) Về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm"

(17.11.2017)
Số hiệu: 
Kế hoạch số 110-KH/HNDT
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
17/11/2017
Trích yếu: 
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) Về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm)
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân