Bạn đang ở đây

Kế hoạch số 82 -KH/HNDT “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên”

(22.08.2016)
Số hiệu: 
Kế hoạch số: 82 -KH/HNDT
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
22/08/2016
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân