Bạn đang ở đây

Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW "Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm"

(26.10.2017)
Số hiệu: 
Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW
Phân loại: 
Văn bản trung ương Hội
Ngày ban hành: 
26/10/2017
Trích yếu: 
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân