Bạn đang ở đây

Hưng Yên 73 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(30.11.2017)

(Website HNDHY) - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến ngày 30/9, toàn tỉnh Hưng Yên huy động nguồn vốn xây dựng NTM được gần 2,7 nghìn tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là hơn 19,8 nghìn tỷ đồng chiếm 41,8% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh. 

Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí tỉnh được giao là 714 triệu đồng, đã sử dụng 682,5 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí chủ yếu được sử dụng nhằm tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo, đối thoại chính sách giảm nghèo…

Hiện toàn tỉnh đã có 73 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, hơn 14,3 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn, hơn 35,6 nghìn người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn, giảm học phí cho hơn 9,9 nghìn lượt học sinh, sinh viên; hỗ trợ xây mới 166 nhà và sửa chữa 216 nhà cho hộ nghèo.

 

Theo hungyentv.vn

Lượt xem: 4

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân