(Website HNDHY) -Cột ẩm của xoáy thấp tiếp tục gây mưa trên diện rộng cho các tỉnh phía Bắc. Khu vực có mưa to đến rất to tập trung vào ven biển và vùng núi phía Bắc. Cả ngày hôm nay vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội sẽ có mưa ẩm rải rác, trời mát mẻ cả ngày. Trong khi đó nắng vẫn xuất hiện nhiều ở khu vực từ Bình Định đến Quy Nhơn, Phan Thiết, nhiệt độ từ 31-32 độ C. 
(Website HNDHY) -Cá nhân, tổ chức kinh doanh phân bón (KDPB) phải thực hiện điều kiện quy định tại Điều 15, Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27.11.2013. Cụ thể:
(Website HNDHY) -Năm 2013, “đệ nhất buôn trâu Si Ma Cai” vét hết của nả trong nhà để mua tre làm cột chống, dựng giàn có mái phủ ngọn thông và nhập củ tam thất giống trồng 0,9 ha. Sau 8 tháng, cây trổ bông trắng muốt, chủ vườn cắt được gần 1 tạ nụ hoa bao tử tươi, đổ buôn cho thương lái 40 triệu đồng.
(Website HNDHY) -Sinh sản lươn bán nhân tạo, kỹ thuật đơn giản phù hợp với các hộ dân có diện tích nhỏ, giúp người nuôi chủ động nguồn giống trong sản xuất, từ đó đảm bảo năng suất cũng như chất lượng lươn sau này.
(Website HNDHY) - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong cả nước đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tập hợp hội viên, nâng cao vai trò và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi bản thân từng cấp hội phải có những giải pháp cụ thể, phương thức tổ chức hiệu quả...

Chính trị - Xã hội

Phong trào nông dân

Khoa học kỹ thuật

Muôn cách làm giàu

Nhà nông cần biết

Sức khỏe đời sống

Môi trường nông thôn

Thông tin thị trường

Sản phẩm nông nghiệp Hưng yên

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân